NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

CIW AI Data Science - Hệ mô phỏng đào tạo công nghệ AI và khoa học dữ liệu: bao gồm bốn chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp và các khóa học tương ứng để xác nhận và giảng dạy những kiến thức cơ bản về Trí tuệ nhân tạo, bao gồm lý thuyết, phương pháp, thuật toán, lựa chọn và thu thập dữ liệu, thiết kế hệ thống, lập trình, học máy, mô hình dữ liệu và quản lý dữ liệu. Mỗi chứng chỉ cũng sẽ bao gồm các nội dung về quyền riêng tư dữ liệu, đạo đức và các khía cạnh pháp lý liên quan đến Công nghệ Trí tuệ nhân tạo.

Xem chi tiết

BlocksCAD - Hệ mô phỏng đào tạo nâng cao toán và kỹ thuật máy tính: là một công cụ mô hình 3D dựa trên đám mây, khuyến khích sinh viên học toán, tư duy tính toán và các khái niệm lập trình thông qua hình ảnh đồ họa và thiết kế mô hình để in 3D.

Xem chi tiết

Computer Science Essentials - Hệ mô phỏng đào tạo kỹ năng quan trọng trong khoa học máy tính: Xây dựng những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực khoa học máy tính và an toàn trực tuyến, Computer Science Essentials kết hợp việc học không cần kết nối mạng với lập trình dựa trên khối, tư duy tính toán và các nguyên tắc cơ bản của công dân số để học sinh có thể học được kiến thức cơ bản về khoa học máy tính mà họ cần để thành công và an toàn trong thế giới thay đổi ngày nay. Được đề xuất cho các lớp từ 3-5, khóa học này không yêu cầu kiến thức lập trình hoặc khoa học máy tính để có thể hiểu bài.

Xem chi tiết

Pathway Esports - Hệ mô phỏng đào tạo thể thao điện tử: Biến đam mê của sinh viên về game thành cơ hội đại học và nghề nghiệp. Kích thích sự quan tâm và sự tương tác trong lĩnh vực khoa học máy tính thông qua một trong những ngành công nghiệp đang phát triển nhanh nhất trên thế giới. Được đề xuất cho các lớp từ 7-12, Pathway Esport không đòi hỏi bất kỳ kinh nghiệm esports trước đó để đạt được thành công.

Xem chi tiết

Game Development (Unity) Certification Prep - Hệ mô phỏng đào tạo thi chứng chỉ phát triển game: Sử dụng các mô-đun dựa trên dự án, có tính chất đa ngành, để giảng dạy các kỹ năng lập trình cơ bản của Unity và cung cấp một con đường trực tiếp đến các chứng chỉ được công nhận trong ngành. Khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có khả năng tạo ra một ứng dụng 3D từ đầu, có một bảng lý lịch chuyên nghiệp với các dự án và kiến thức cùng tài nguyên để vượt qua các kỳ thi chứng chỉ Unity được ngành công nhận.

Xem chi tiết

Foundations of Web and Game Development - Hệ mô phỏng đào tạo kỹ thuật phát triển game và website: Xây dựng trang web, ứng dụng và trò chơi mà không cần kinh nghiệm lập trình trước đó. Trong chương trình kéo dài một năm này, sinh viên sẽ tham gia vào 2 khóa học riêng biệt. Không cần kinh nghiệm lập trình trước đó, khóa học phát triển web sẽ giảng dạy những kiến thức cơ bản về phát triển web, bao gồm HTML và CSS và kết thúc bằng việc sinh viên tạo ra một bảng lý lịch kỹ thuật số của riêng họ. Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có sự thành thạo trong JavaScript và tư duy tính toán.

Xem chi tiết