Các phần mềm mô phỏng dưới đây có thể được đặt hàng đi kèm theo thiết bị zSpace hoặc nâng cấp thông qua thao tác  đơn giản. Bản quyền có thể trả theo năm hoặc trọn đời tùy theo ứng dụng. Tùy theo nhu cầu sử dụng, có thể lựa chọn một hoặc nhiều phần mềm mô phỏng cài đặt trên cùng một thiết bị. Hình ảnh mô phỏng có thể được đưa lên máy chiếu hoặc màn hình ngoài thông qua ứng dụng riêng. Có thể xây dựng phòng học thực thế ảo gồm nhiều bàn mô phỏng hoặc sử dụng thiết bị đơn lẻ tại giảng đường hoặc tại phòng thực hành bên cạnh các mô hình vật lý.

PCVI - Hệ mô phòng đào tạo điều khiển PLC: sử dụng mô hình 3D của phần cứng bộ điều khiển logic khả trình để hiện thực hóa việc học trực quan các thành phần, chức năng và lệnh cơ bản cũng như thực hành các hướng dẫn lập trình nhằm nâng cao sự hiểu biết và sử dụng các chương trình PLC của người học

Xem chi tiết

MTEM - Hệ mô phỏng thực hành bảo trì thiết bị điện: sử dụng công nghệ VR để thể hiện các cảnh bảo trì điện khác nhau, mô phỏng các triệu chứng và phát hiện lỗi. Nó giúp sinh viên mô phỏng hoạt động và khắc phục sự cố của máy cũng như hiểu sơ đồ mạch điện.

Xem chi tiết

ECVI - Hệ mô phỏng kỹ thuật điện điều khiển: Trình bày các cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện hạ thế trong AR / VR mô phỏng sống động như thật. Sinh viên hiểu sâu sắc về điều khiển điện thông qua các hình ảnh động kỹ lưỡng của các bộ phận mô hình, khám phá chi tiết và phối cảnh của từng thành phần và các nhiệm vụ xây dựng mạch điều khiển.

Xem chi tiết

EETI - Hệ mô phỏng đào tào công nghệ điện - điện tử: Thông qua sự kết hợp giữa văn bản và mô hình VR, hoạt ảnh và tương tác, nó thể hiện các khái niệm và nguyên tắc mà học viên thường gặp khó khăn khi tìm hiểu. Phần mềm dựa trên yêu cầu của các khóa dạy cơ bản về điện, giáo viên có thể lựa chọn tài liệu để sử dụng theo nhu cầu

Xem chi tiết