Các phần mềm mô phỏng dưới đây có thể được đặt hàng đi kèm theo thiết bị zSpace hoặc nâng cấp thông qua thao tác  đơn giản. Bản quyền có thể trả theo năm hoặc trọn đời tùy theo ứng dụng. Tùy theo nhu cầu sử dụng, có thể lựa chọn một hoặc nhiều phần mềm mô phỏng cài đặt trên cùng một thiết bị. Hình ảnh mô phỏng có thể được đưa lên máy chiếu hoặc màn hình ngoài thông qua ứng dụng riêng. Có thể xây dựng phòng học thực thế ảo gồm nhiều bàn mô phỏng hoặc sử dụng thiết bị đơn lẻ tại giảng đường hoặc tại phòng thực hành bên cạnh các mô hình vật lý.

CAVT - Hệ mô phỏng đào tạo giải phẫu chó: Một công cụ giảng dạy mạnh mẽ cung cấp cho sinh viên thú y đào tạo thực hành về các hệ thống Ngoại tiết, Xương, Cơ, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Tuần hoàn, Bạch huyết, Nội tiết và Thần kinh của chó.

Xem chi tiết

ChAVT - Hệ mô phỏng đào tạo giải phẫu gà: Một công cụ giảng dạy mạnh mẽ cung cấp cho sinh viên thú y đào tạo thực hành về các hệ thống Ngoại tiết, Xương, Cơ, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Tuần hoàn, Bạch huyết, Nội tiết và Thần kinh của gà.

Xem chi tiết

CoAVT - Hệ mô phỏng đào tạo giải phẫu bò: Một công cụ giảng dạy mạnh mẽ cung cấp cho sinh viên thú y đào tạo thực hành về các hệ thống Ngoại tiết, Xương, Cơ, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Tuần hoàn, Bạch huyết, Nội tiết và Thần kinh của bò.

Xem chi tiết

PAVT - Hệ mô phỏng đào tạo giải phẫu lợn: Một công cụ giảng dạy mạnh mẽ cung cấp cho sinh viên thú y đào tạo thực hành về các hệ thống Ngoại tiết, Xương, Cơ, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Tuần hoàn, Bạch huyết, Nội tiết và Thần kinh của lợn.

Xem chi tiết

PVF - Hê mô phỏng đào tạo quản lý trang trại lơn mô phỏng quy trình quản lý trang trại chăn nuôi lợn, đem lại giáo trình học tập trực quan nhất. Với chức năng thiết kế nhà máy, người học có thể hiểu rõ về bố trí nhà máy và phân vùng trang trại chăn nuôi lợn. Trong phần hoạt động đào tạo thực hành, hệ thống đào tạo người dùng về kiểm tra chất lượng nước theo các bước cụ thể và hoàn thành các thí nghiệm thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm ảo.

Xem chi tiết