CVR là hệ mô phỏng đồng bộ, giải pháp giá rẻ và có tính cơ động, tích hợp đầy đủ trong một vali hàng không. Hệ thống VR đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và vận hành. CRV là thiết bị phù hợp cho các sự kiện marketing, hội thảo, triển lãm. Thiết bị cũng là giải pháp phù hợp cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

 Phần mềm mô phỏng Visionary Render DV cho phép người dùng tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các môi trường ảo từ các dữ liệu hiện có. Phần mềm cũng cho phép chuyển đổi bất kỳ dữ liệu của người dùng thành dữ liệu mô phỏng thực tế ảo. Các dữ liệu đó có thể do người dùng tự thiết kế, dữ liệu do các đối tác, nhà sản xuất cung cấp, dữ liệu là kết quả của các máy scan 3D hoặc các bộ dữ liệu miễn phí hoặc trả phí rất sẵn có từ nhiều nguồn cung cấp trên cộng đồng mạng kỹ thuật.