Tinkercad là một trang web in ấn và thiết kế 3D trực tuyến cho phép bạn nhập các mô hình trực tiếp vào zSpace Studio. Trong zSpace Studio, bạn có thể thêm các mô hình khác để tạo cảnh và quay video.Video tham khảo