Newton’s Park cho phép sinh viên chạy hoặc khởi tạo các thí nghiệm của riêng mình để làm sâu sắc thêm kiến thức của họ về Cơ học Newton. Học sinh có thể xây dựng mô phỏng trong khi tương tác với dữ liệu.