Labster đúng với các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thực tế  cho học sinh trung học,  được thiết kế để hỗ trợ khoa học vật lý và giảng dạy Vật lý.