WZ- Hệ mô phỏng thực hành hàn:  Phần mềm mô phỏng hàn WaveNG chạy trên nền tảng zSpace. Cho phép sinh viện thực hành hàn hồ quang MMA, MIG/MAG với các bài tập từ dễ đến khó theo chuẩn châu âu. (Tham khảo thêm thông tin về nhãn hiêu thiết bị mô phỏng hàn WaveNG trên trang sản phẩm với nhiều model để lựa chọn, bao gồm cả hàn TIG)