VIVED Anatomy là một phần mềm tương tác chất lượng cao cho việc học giải phẫu trong không gian 3D. Nó cho phép người dùng xem cơ thể con người và cảm nhận các mối quan hệ không gian hơn bao giờ hết. VIVED Anatomy giúp cho việc giải phẫu trong phòng thí nghiệm khô khan trở nên dễ dàng, hấp dẫn và tương tác với khả năng giải phẫu ảo. Thiết kế và lưu các phiên phòng thí nghiệm và tạo các câu hỏi đố vui để hỗ trợ chương trình học của bạn. Cơ thể người hoàn toàn có thể phân tách và được dán nhãn của VIVED Anatomy đã sẵn sàng để cá nhân hóa chương trình học.