Virtual ECG cho phép sinh viên thực hành vị trí điện cực trong điện tâm đồ (ECG), hiểu mối quan hệ giữa vị trí điện cực và dải ECG, và nghiên cứu các ECG bất thường. Điện tâm đồ ảo của Vizitech được tạo ra để đào tạo sinh viên về vị trí đặt điện cực điện tâm đồ (ECG), vùng đạo trình tim và tình trạng tim. Nó thúc đẩy sự hội tụ hiếm có của kiến thức y học và hình ảnh tiên tiến để mang lại cái nhìn sâu sắc rõ ràng về khoa học của điện tâm đồ 12 đạo trình.

Video khác