NIC- Hệ mô phỏng điều khiển tự động hóa: là một bộ ứng dụng mô phỏng để học, thiết kế, lập trình và mô phỏng Bộ điều khiển logic khả lập trình (PLC). Bạn sẽ có thể học cách sử dụng các hệ thống điều khiển tự động được sử dụng trong ngành chỉ với thiết bị zSpace.
EasyPLC hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong thế giới công nghiệp: Ladder, Grafcet, Logic Blocks Functions và Script. Máy mô phỏng cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế sàn công nghiệp của mình và trực quan hóa thiết kế và mã của bạn đang chạy trên nền tảng zSpace.

Tham khảo video