HVAC- Hệ mô phỏng điện lạnh và điều hòa không khí: Giới thiệu cho học viên những kiến ​​thức cơ bản về điện lạnh và điều hòa không khí. Một hệ thống vận hành đầy đủ có chứa các thành phần cơ bản được tìm thấy trong nhiều hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

Video khác