Human Anatomy Atlas là một tài liệu tham khảo chung về giải phẫu người. Học sinh có thể khám phá hệ thống cơ thể con người, hơn 4.600 cấu trúc giải phẫu, và nhiều hơn nữa! Sử dụng để nghiên cứu độc lập của sinh viên và để hỗ trợ phát triển hiểu biết về các mô hình của cơ thể người và cách các bộ phận của nó liên quan với nhau. Hoạt ảnh chuyển động cơ bắp cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách hệ thống cơ bắp di chuyển khung xương. Các câu đố cho phép tự đánh giá việc học.


Video khác