Dental- Hệ mô phỏng nha khoa: Hỗ trợ học viên trợ lý nha khoa với nhiều trải nghiệm 3D khác nhau để đào tạo nha khoa sống động như thật. Kiểm tra cấu trúc cơ thể sống ảo, khám phá mối quan hệ giữa các cơ quan khác nhau, tìm hiểu về các vấn đề răng miệng, bệnh răng miệng, thủ thuật nha khoa và hơn thế nữa.