Canine Anatomy VR Training (CAVT) - Hệ mô phỏng đào tạo giải phẫu chó: mô phỏng ở mức độ cao các hoạt động của dụng cụ và mẫu vật trong thế giới thực thông qua đối thoại giữa người và máy. Học viên có thể mổ xẻ các bộ phận khác nhau của động vật thông qua hệ thống thí nghiệm bất cứ lúc nào, không bị giới hạn về thời gian và không gian giảng dạy thí nghiệm truyền thống
 

 

                      

Dành cho mục đích giảng dạy và đào tạo thực tế, phần mềm có thể hiện âm thanh; đáng tin cậy, chính xác và dễ sử dụng với hiệu suất tuyệt vời.

Mô phỏng kịch bản thực tế bao gồm 10 hệ thống sinh lý, mỗi hệ thống hỗ trợ chế độ đực và cái, đồng thời cũng hỗ trợ hiển thị trái tim.

Phần mềm có thể được cài đặt cho các hệ thống mô phỏng thực tế ảo như zSpace, KMAX hoặc cài đặt trực tiếp trên PC, laptop với trải nghiệm vận hành mượt mà và hiệu ứng hiển thị rõ ràng.